معرفی برنامه آموزشی

برنامه کشوری آموزش مدرس ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

برنامه کشوری آموزش مدرس ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با هدف  توانمندسازي افراد در زمينه پياده‌سازي و پيگيري اهداف راهبردی و عملیاتی  برنامه‌هاي ثبت بيماري‌ها  و پیامد های سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با همکاری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ 25 تا 27 بهمن ماه سال جاری در حاشیه اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت برگزار می گردد.

طبق نامه ارسال شده از طرف معاون محترم وزیر جناب آقای دکتر رضا ملک زاده به تمامی معاونین پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( شماره 4076/د/700 در تاریخ 29/09/1395) مبنی بر معرفی نماینده جهت شرکت در این برنامه آموزشی، حداکثر 40 نفر از واجدین شرایط پس از بررسی مدارک ارسالی (از قبیل معرفی نامه از دانشگاه مذکور و رزومه علمی نماینده) در این کارگاه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. مهلت معرفی نماینده به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا تاریخ 25 دی ماه 1395 تمدید گردیده است.

نمایندگان می بایست از سایت کنگره نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک تا تاریخ مذکور اقدام نمایند.

محل برگزاري: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

برگزار كنندگان:

  • دفتر ثبت بيماري‌ها و پيامدهاي سلامت وزارت بهداشت
  •  کارگروه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  •   با همكاري كميته ثبت بيماري‌ها معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران


هزینه ثبت نام در کارگاه
: 400 هزار تومان (حداکثر برای یک نفر از نمایندگان معرفی شده از هر دانشگاه 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و مابقی هزینه برعهده دانشگاه مذکور می باشد.)

اسکان: تمامی شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی در مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ساعت 12 روز 25 بهمن ماه تا ساعت 14 روز 28 بهمن ماه اسکان داده خواهند شد.

هزینه رفت و آمد : هزینه رفت و آمد نمایندگان بر عهده دانشگاه معرفی کننده می باشد.

ناهار و شام : هزینه ناهار و شام شرکت کنندگان در طول مدت برنامه آموزشی به عهده برگزار کنندگان می باشد.

زمان برگزاري: در روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 الی 27 بهمن ماه سال 1395 در حاشیه برگزاري كنگره ثبت بيماري‌ها و پیامد هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تاریخ برگزاری

ساعت شروع

ساعت پایان

روز اول

1395/11/25

14:00

20:30

روز دوم

1395/11/26

17:30

20:30

روز سوم

1395/11/27

17:30

20:30