اعضای کمیته اجرایی

مجید جنگی

فریبا توحیدی نژاد

سمانه بخشایش

معصومه اکبری

شکوفه اعلایی

مرضیه ابراهیمی

الهه ابراهیمی

 

 

فرزاد میرزاخانی

مهران مدرسی

سید هادی قاسمی

طاهره صمیمی

ناهید شریف‌زاده

کلثوم دلدار

بنیامین حسینی

  

 

حسن وکیلی

 

علیرضا یزدی پور

 

آزاده کامل قالیباف

 

نجمه شریعتی

رضا عباسی

شهناز مجرب

آذین اکرامی فرد