امتیاز باز آموزی کنگره انفورماتیک پزشکی

امتیاز نام رشته
4
[1716] پرتو درمانی* | تخصص
4 [1129] تكنولوژي پرتودرماني | کارشناسی
4 [1028] تكنولوژي پرتودرماني(راديوتراپي) | کاردانی
4 [1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای
4 [1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای
4 [1733] جراحی عمومی* | تخصص
4 [2033] جراحي عروق | فوق تخصص
4 [2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص
4 [2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص
4 [2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص
4 [2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص
4 [1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص
4 [1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص
4 [17195] ارتوپدي | تخصص
4 [1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص
4 [1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص
4 [1722] چشم پزشکی* | تخصص
4 [1734] زنان وزایمان* | تخصص
4 [1731] بیهوشی* | تخصص
4 [1715] پزشکی اجتماعی | تخصص
4 [1732] پزشکی قانونی* | تخصص
4 [1728] پزشکی ورزشی* | تخصص
4 [1730] بیماریهای پوست* | تخصص
4 [1729] طب کار* | تخصص
4 [1735] طب هوا و فضا و زير سطحي | دکترا
4 [2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص
4 [1741] پزشكي خانواده | فوق تخصص
4 [1132] داروسازی | کارشناسی
4 [1497] داروسازی | کارشناسی ارشد
4 [1512] داروسازی | دکترای حرفه ای
4 [14101] تركيبات طبيعي و دارويي دريايي | کارشناسی ارشد
4 [1485] نظارت بر امور دارويي | کارشناسی ارشد
4 [1976] اقتصاد و مديريت دارو | دکترا
4 [1974] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا
4 [1977] داروسازي سنتي | دکترا
4 [1860] داروسازی بالینی | دکترا
4 [1972] داروسازی هسته ای | دکترا
4 [1981] زيست مواد دارويي | دکترا
4 [1979] شيمي مواد خوراكي و آبشناسي پزشكي | دکترا
4 [1973] شیمی دارویی | دکترا
4 [1487] شيمي دارويي | کارشناسی ارشد
4 [1971] فارماسیوتیکس | دکترا
4 [1970] فارماکوگنوزی | دکترا
4 [1924] فارماکولوژی | دکترا
4 [1929] فرآورده های بیولوژیک | دکترا
4 [1978] كنترل دارو | دکترا
4 [1980] نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي) | دکترا
4 [1491] علوم داروهاي پرتوزا | کارشناسی ارشد
4 [1432] سم شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1975] سم شناسی | دکترا
4 [1027] بهداشت دهان | کاردانی
4 [1015] بهداشتكار دهان و د ندان | کاردانی
4 [10275] تكنسين سلامت دهان | کاردانی
4 [1011] پرستاري دندانپزشكي | کاردانی
4 [1515] دندانپزشكي(بهداشتكار | دکترا
4 [1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای
4 [14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد
4 [1136] ساخت پروتزهاي دنداني | کارشناسی
4 [1023] پروتزهاي دنداني | کاردانی
4 [1811] ارتودانتیکس* | تخصص
4 [1812] اندودانتیکس* | تخصص
4 [1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص
4 [18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص
4 [1815] پروتزهای دندانی* | تخصص
4 [1816] پریودانتیکس* | تخصص
4 [1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص
4 [1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص
4 [1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص
4 [18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص
4 [1032] تكنولوژي راديولوژي دهان و فك و صورت | کاردانی
4 [1819] راديولوژي دندان و فك و صورت | تخصص
4 [1969] سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی | دکترا
4 [1968] مواد دندانی | دکترا
4 [1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص
4 [1717] پزشکی هسته ای* | تخصص
4 [1724] رادیولوژی* | تخصص
4 [1112] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کارشناسی
4 [1026] تكنولوژي پزشكي هسته اي | کاردانی
4 [1020] تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي) | کاردانی
4 [14109] بهداشت پرتوها | کارشناسی ارشد
4 [14102] فناوري تصويربرداري پزشكي و سيتي اسكن | کارشناسی ارشد
4 [14675] فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI) | کارشناسی ارشد
4 [14129] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی ارشد
4 [1128] رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) | کارشناسی
4 [1467] تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) | کارشناسی ارشد
4 [1461] راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي | کارشناسی ارشد
4 [1725] روانپزشکی* | تخصص
4 [1921] روانشناسی بالینی | دکترا
4 [1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد
4 [1952] روانشناسي نظامي | دکترا
4 [1137] روانشناسي باليني | کارشناسی
4 [14130] روانشناسي تربيتي | کارشناسی ارشد
4 [14122] روانشناسي باليني كودك و نوجوان | کارشناسی ارشد
4 [1464] روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی ارشد
4 [1133] رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني | کارشناسی
4 [1495] بهداشت روان | کارشناسی ارشد
4 [19119] روانشناسي سلامت | دکترا
4 [19120] روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | دکترا
4 [1152] روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی
4 [1143] روانشناسي عمومي | کارشناسی
4 [1142] مشاوره | کارشناسی
4 [1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد
4 [1465] مشاوره | کارشناسی ارشد
4 [1126] مددكاري اجتماعي | کارشناسی
4 [1138] علوم اجتماعي (خدمات اجتماعي ) | کارشناسی
4 [1140] علوم اجتماعي | کارشناسی
4 [1466] پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي | کارشناسی ارشد
4 [1455] رفاه اجتماعي | کارشناسی ارشد
4 [1963] سلامت و رفاه اجتماعي | دکترا
4 [1936] مددكاري اجتماعي | دکترا
4 [1454] مددكاري اجتماعي | کارشناسی ارشد
4 [1954] مطالعات اعتياد | دکترا
4 [1953] طب سنتي ايراني | دکترا
4 [1458] طب سنتي ايراني | کارشناسی ارشد
4 [1723] آسیب شناسی | تخصص
4 [1918] بیوشیمی بالینی | دکترا
4 [19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا
4 [1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی
4 [1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد
4 [1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد
4 [1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای
4 [14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد
4 [1937] هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون | دکترا
4 [1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص
4 [1016] علوم آزمايشگاهي | کاردانی
4 [1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1912] انگل شناسی | دکترا
4 [1913] ایمنی شناسی | دکترا
4 [1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1933] ویروس شناسی | دکترا
4 [1931] قارچ شناسی | دکترا
4 [1451] قارچ شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد
4 [1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا
4 [1990] ژنتيك مولكولي | دکترا
4 [1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد
4 [1468] ميكروب شناسي مواد غذايي | کارشناسی ارشد
4 [1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا
4 [1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا
4 [1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد
4 [1962] توكسين هاي ميكروبي | دکترا
4 [1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا
4 [14265] زیست فناوری پزشکی | کارشناسی ارشد
4 [1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا
4 [1426] بيوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد
4 [14132] زيست فناوري ميكروبي | کارشناسی ارشد
4 [17115] كودكان | تخصص
4 [1711] بیماریهای کودکان | تخصص
4 [2029] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص
4 [20295] آلرژی و ایمونولوژی بالینی | فوق تخصص
4 [2027] اعصاب كودكان | فوق تخصص
4 [20305] روانپزشكي كودك و نوجوان | فوق تخصص
4 [2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص
4 [20275] اعصاب اطفال* | فوق تخصص
4 [2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص
4 [2032] روماتولوژي اطفال | فوق تخصص
4 [2034] ريه اطفال | فوق تخصص
4 [2023] نوزادان* | فوق تخصص
4 [20235] طب نوزادان و پيرامون تولد نوزادان | فوق تخصص
4 [2026] عفونی اطفال* | فوق تخصص
4 [20195] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص
4 [2019] غدد كودكان | فوق تخصص
4 [2022] قلب اطفال* | فوق تخصص
4 [2028] گوارش اطفال* | فوق تخصص
4 [2025] کلیه اطفال* | فوق تخصص
4 [1118] فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی
4 [1121] كتابداري در شاخه پزشكي | کارشناسی
4 [1932] مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا
4 [1427] علوم كتابداري و اطلاع رساني | کارشناسی ارشد
4 [1479] فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد
4 [1412] مدارك پزشكي | کارشناسی ارشد
4 [19103] كتابداري و اطلاع رساني پزشكي | دکترا
4 [19325] مديريت اطلاعات سلامت | دکترا
4 [1012] مدارك پزشكي | کاردانی
4 [1212] مدارك پزشكي | کارشناسی
4 [1469] ارزيابي فناوري سلامت (H.T.A) | کارشناسی ارشد
4 [1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا
4 [1493] كارآفريني در نظام سلامت | کارشناسی ارشد
4 [1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد
4 [1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد
4 [1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا
4 [1957] سياست گذاري سلامت | دکترا
4 [1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا
4 [1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی
4 [1956] آموزش پزشكي | دکترا
4 [1414] آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد
4 [1489] آموزش جامعه نگر در نظام سلامت | کارشناسی ارشد
4 [1418] اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد
4 [1462] انفورماتيك پزشكي | کارشناسی ارشد
4 [1411] آمار زيستي | کارشناسی ارشد
4 [1959] انفورماتيك پزشكي | دکترا
4 [1910] آمار زیستی | دکترا
4 [1938] اپیدمیولوژی | دکترا
4 [1947] اقتصاد سلامت | دکترا
4 [1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد
4 [1480] برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي | کارشناسی ارشد
4 [1710] بیماریهای داخلی* | تخصص
4 [1736] طب سالمندي | تخصص
4 [2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص
4 [2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص
4 [2010] روماتولوژی* | فوق تخصص
4 [2021] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص
4 [2024] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص
4 [20245] گوارش و كبد بالغين | فوق تخصص
4 [2013] نفرولوژی* | فوق تخصص
4 [2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص
4 [1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص
4 [1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص
4 [2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص
4 [20315] عفوني بالغين | فوق تخصص
4 [1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص
4 [1726] طب اورژانس* | تخصص