امتیاز باز آموزی کنگره ثبت بیماری ها

لیست مشمولین امتیاز باز آموزی کنگره ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت به شرح ذیل می باشد.
 
نــام رشــته امتیـــاز
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 8.25
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 8.25
[1925] علوم تغذیه | دکترا 8.25
[1939] علوم و صنايع غذايي | دکترا 8.25
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 8.25
[2033] جراحي عروق | فوق تخصص 8.25
[2020] جراحی اطفال* | فوق تخصص 8.25
[2014] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 8.25
[2015] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 8.25
[2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 8.25
[1727] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 8.25
[1719] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 8.25
[17195] ارتوپدي | تخصص 8.25
[1721] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 8.25
[1720] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 8.25
[1722] چشم پزشکی* | تخصص 8.25
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 8.25
[1716] پرتو درمانی* | تخصص 8.25
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 8.25
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 8.25
[1729] طب کار* | تخصص 8.25
[2036] مراقبت هاي ويژه | فوق تخصص 8.25
[1811] ارتودانتیکس* | تخصص 8.25
[1812] اندودانتیکس* | تخصص 8.25
[1813] بیماریهای دهان و تشخیص* | تخصص 8.25
[18135] بيماريهاي دهان وفك و صورت | تخصص 8.25
[1815] پروتزهای دندانی* | تخصص 8.25
[1816] پریودانتیکس* | تخصص 8.25
[1817] جراحی دهان و فک وصورت* | تخصص 8.25
[1810] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص 8.25
[1818] دندانپزشکی کودکان* | تخصص 8.25
[18195] رادیولوژی دهان و فک و صورت* | تخصص 8.25
[1819] راديولوژي دندان و فك و صورت | تخصص 8.25
[1814] آسیب شناسی فک وصورت | تخصص 8.25
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 8.25
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 8.25
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 8.25
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 8.25
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 8.25
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 8.25
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 8.25
[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا 8.25
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 8.25
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 8.25
[14265] زیست فناوری پزشکی | کارشناسی ارشد 8.25
[1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 8.25
[1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا 8.25
[1426] بيوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 8.25
[14132] زيست فناوري ميكروبي | کارشناسی ارشد 8.25
[1984] علوم سلولي كاربردي | دکترا 8.25
[1941] علوم اعصاب | دکترا 8.25
[1448] علوم تشريحي | کارشناسی ارشد 8.25
[1923] علوم تشریحی (آناتومی) | دکترا 8.25
[1928] فیزیولوژی | دکترا 8.25
[1930] فیزیک پزشکی | دکترا 8.25
[1434] فيزيك پزشكي | کارشناسی ارشد 8.25
[1412] مدارك پزشكي | کارشناسی ارشد 8.25
[1427] علوم كتابداري و اطلاع رساني | کارشناسی ارشد 8.25
[1479] فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد 8.25
[1932] مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني | دکترا 8.25
[1118] فناوري اطلاعات سلامت | کارشناسی 8.25
[1121] كتابداري در شاخه پزشكي | کارشناسی 8.25
[19325] مديريت اطلاعات سلامت | دکترا 8.25
[1012] مدارك پزشكي | کاردانی 8.25
[1212] مدارك پزشكي | کارشناسی 8.25
[1469] ارزيابي فناوري سلامت (H.T.A) | کارشناسی ارشد 8.25
[19103] كتابداري و اطلاع رساني پزشكي | دکترا 8.25
[1493] كارآفريني در نظام سلامت | کارشناسی ارشد 8.25
[1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا 8.25
[1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 8.25
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 8.25
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 8.25
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 8.25
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 8.25
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 8.25
[1956] آموزش پزشكي | دکترا 8.25
[1489] آموزش جامعه نگر در نظام سلامت | کارشناسی ارشد 8.25
[1414] آموزش پزشكي | کارشناسی ارشد 8.25
[1959] انفورماتيك پزشكي | دکترا 8.25
[1418] اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد 8.25
[1462] انفورماتيك پزشكي | کارشناسی ارشد 8.25
[1411] آمار زيستي | کارشناسی ارشد 8.25
[1910] آمار زیستی | دکترا 8.25
[1938] اپیدمیولوژی | دکترا 8.25
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 8.25
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 8.25
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 8.25
[1736] طب سالمندي | تخصص 8.25
[2011] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 8.25
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 8.25
[2010] روماتولوژی* | فوق تخصص 8.25
[2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 8.25
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 8.25
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 8.25
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 8.25
[20315] عفوني بالغين | فوق تخصص 8.25
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 8.25
[1726] طب اورژانس* | تخصص 8.25