تماس با ما

محل برگزاری همایش : هتل پردیسان مشهد
برگزار کنندگان همایش رجیستری: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد-واحد ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت، معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت
برگزار کنندگان همایش انفورماتیک پزشکی: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد –گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس دبیرخانه : مشهد-خیابان دانشگاه-ساختمان قریشی-معاونت پژوهشی- دفتر رجیستری بیماری ها
تلفن : 38451530-051
فکس : 38430249-051
صندوق پستی / کد پستی :951-91735

لینک گروه همایش در تلگرام: لینک