محورهای کنگره

کنگره ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت:

- اصول تاسیس و مدیریت نظام های ثبت
- مالکیت داده ها و اصول اخلاقی در برنامه های ثبت بیماریها
- فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای ثبت بیماریها
- کنترل کیفی در ثبت بیماریها
- نقش سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بیماریها و استاندارهای مربوط به اقلام اطلاعاتی
- پیوند  بانک های اطلاعاتی و تحلیل داده ها

کنگره انفورماتیک پزشکی:

- پرونده الکترونیک سلامت  و سيستم های کامپيوتری ثبت دستورات پزشکی 
- هوش مصنوعی  و سیستم های تصمیم یار بالینی 
- تحلیل مه داده ها (کلان داده ها) و روش های داده کاوی در حوزه سلامت 
- انفورماتیک سلامت مشتری /مصرف کننده محور 
- سلامت همراه و پزشکی از راه دور
- پردازش تصویر و سیگنال های پزشکی
- امنیت و حفاظت داده
استانداردها و تعامل پذیری سیستم ها
یادگیری الکترونیک