اخبار

تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام در هر دو کنگره تمدید شد.


مهلت ثبت نام در کنگره "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" و کنگره "انفورماتیک پزشکی" تا روز یکشنبه مورخ 10 بهمن ماه تمدید شد.

1395/11/03