اخبار

تمدید مجدد مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات 3 روز دیگر تمدید شد.


پیرو درخواست گروه های هدف دو کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و انفورماتیک پزشکی، مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ساعت 24:00 روز شنبه مورخ 1395/10/18 تمدید شد.

1395/10/15