اخبار

تمدید مجدد مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات 3 روز دیگر تمدید شد.

1395/10/15چاپ مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی

مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی منتشر خواهند شد.

1395/10/11تمدید مهلت ارسال چکیده

مهلت ارسال چکیده ها تا تاریخ 15 دی ماه تمدید شد

1395/09/18صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر