اخبار

برگزاری کارگاه های جانبی کنگره

برنامه و نحوه ثبت نام کارگاه های جانبی کنگره انفورماتیک پزشکی اعلام شد.

1395/11/25تمدید مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام در هر دو کنگره تمدید شد.

1395/11/03تمدید مجدد مهلت ارسال خلاصه مقالات

مهلت ارسال خلاصه مقالات 3 روز دیگر تمدید شد.

1395/10/15چاپ مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی

مقالات منتخب کنگره در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی منتشر خواهند شد.

1395/10/11صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر